Особлива інформація

Статут та виписки


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.04.2021р. ПрАТ "АТП 16350"

 

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 21.04.2021

 

Загальна кількість акцій, випущених Товариством       2 508 920 штук  простих іменних.

Кількість голосуючих акцій  станом на 15.04.2021       1 888 416 штук.

 

 


Дата розміщення інформації 17.04.2021 року.        в формате doc    підпис