Особлива інформація

Статут та виписки


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350" станом на 23.04.2018р.

Розміщено на власному веб-сайті 03115212.1ua.info 23.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
які відбудуться 24/04/2018

Загальна кількість акцій, випущених Товариством : 2508920 штук
Кількість голосуючих акцій : 1888416 штук