Особлива інформація

Статут та виписки


Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.04.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 23.04.2019

Загальна кількість акцій, випущених Товариством - 2508920  штук.

Кількість голосуючих акцій, станом на 17.04.2019 - 1888416    штук.

Дата розміщення повідомлення 22.04.2019 року.        в формате doc    підпис