Особлива інформація

Статут та виписки


Протокол підсумку голосування ПАТ "АТП 16350" від 26.04.2017р.

                             Додаток 2

                                                                        до протоколу № 22  загальних зборів акціонерів  від 26.04.2017р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 

 

дата  проведення голосування:

 

26 квітня 2017 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: : Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович.

 

 Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

 

1.  Обрання  лічильної комісії.

Голосування проводиться бюлетеням №1.

Підрахунок голосів по цьому питанню здійснюється тимчасовою лічильною комісією, призначеною наглядовою радою у складі: голова тимчасової лічильної комісії –  Посмітний А.Г.,  члени тимчасової лічильної комісії: Кравцова Л. Л., Вавілов А. І

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Обрати  лічильну комісію у складі: Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович  і визначити, що її повноваження дійсні до 31.12.2018 року.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2016 р.

Голосування проводиться бюлетеням №2.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

3.  Звіт  директора про результати фінансово-господарської діяльності   Товариства за 2016 р. та основні напрямки діяльності в 2017 р.

Голосування проводиться бюлетеням №3.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до відома звіт  директора товариства та затвердити основні напрямки діяльності товариства в 2017 році.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

4.  Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2016 р. та затвердження її висновку.

   Голосування проводиться бюлетеням №4.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок  щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства  в 2016р. чинному законодавству України.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

5.   Затвердження річної звітності Товариства за 2016 р.

Голосування проводиться бюлетеням №5.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

6. Затвердження порядку покриття збитків, розподілу прибутків, розміру дивідендів Товариства за 2016р.

Голосування проводиться бюлетеням №6.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Покрити збиток, отриманий Товариством в 2016 році, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів, дивідендів за результатами роботи в 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

7.Про внесення змін до ЄДР   юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо інформації про засновників Товариства.

Голосування проводиться бюлетеням №7.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Внести до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до інформації щодо засновників Товариства, а саме: виключити всіх осіб, які включені до ЄДР як засновники  Товариства, та включити наступне:    «Акціонери згідно реєстру».

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

8.  Припинення повноважень та обрання  Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться бюлетеням №8.

На голосування поставлені проекти рішень, запропоновані наглядовою радою:

1) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

2) Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Кривенко Микола Iванович- акціонер,  Коленко Людмила Леонідівна- акціонер, Манцуров Михайло Миколайович - представник акціонера Розакової Ольги Іванівни.

Підсумки голосування:

Прізвище, імя  по  батькові  кандидата

Голоси «За»

Голоси «Проти»

Голоси

«Утримався»

Кривенко Микола Iванович - акціонер

1873426 - 100% зареєстрованих голосів акціонерів

0

0

Коленко Людмила Леонідівна – акціонер

1873426 - 100% зареєстрованих голосів акціонерів

0

0

Манцуров Михайло Миколайович – представник акціонера Розакової Ольги Іванівни

1873426 - 100% зареєстрованих голосів акціонерів

0

0

 

Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Кривенко Микола Iванович- акціонер,  Коленко Людмила Леонідівна- акціонер, Манцуров Михайло Миколайович - представник акціонера Розакової Ольги Іванівни.

 

9.Припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетеням №9.

На голосування поставлені проекти рішень, запропоновані наглядовою радою:

1) Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято

2)  Кумулятивне голосування по кандидатам  в члени Ревізійної комісії Товариства

Обрати  строком на 3 роки членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

Прізвище, імя  по  батькові  кандидата

Кількість голосів відданих за кандидата

Резніченко Наталія Борисівна

1873426

Проценко Валентина Павлiвна

1873426

Литовченко Євгенія Вікторівна

1873426

Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Прийнято рішення: Обрати строком на 3 роки членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: Резніченко Наталія Борисівна, Проценко Валентина Павлiвна, Литовченко Євгенія Вікторівна.

 

10.Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради,  Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Голосування проводиться бюлетеням №10.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Затвердити умови цивільно-правових угод із членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі та  визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства, Директора Басарабчук Наталiю Iванiвну.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

11.Надання повноважень щодо підписання протоколу зборів.

Голосування проводиться бюлетеням №11.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів голові зборів  Кривенко МиколІ Iвановичу, паспорт паспорт МТ 338858 виданий 17.07.2014р. Чугуївським РВ ГУ ДМС України в Харківській області   та секретарю зборів Басарабчук Наталiї Iванiвні, паспорт МК  621616 виданий 29.09.1997р. Чугуївським РВ УМВС України в Харківській області,  підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

                   __________________   Вавілов А.І.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.