Особлива інформація

Статут та виписки


Протокол про підсумки голосування загальних зборів акціонерів від 23.04.2019р.

                             Додаток 1

до протоколу № 25  чергових (річних) загальних зборів акціонерів  від 23.04.2019р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №1

 

дата  проведення голосування:

 

23 квітня 2019 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена наглядовою радою у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Григорчук Сергій Володимирович.

 

Питання порядку денного  1.Обрання лічильної комісії.

 

1.Обрання лічильної комісії.

 

Голосування проведено бюлетенями №1.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

На голосування поставлені 2 проекти рішень:

Проект рішення 1(запропоновано наглядовою радою):  Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії -  Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії -    Кравцова Людмила Леонідівна і Литовченко Євгенія Вікторівна.

Підсумки голосування: «ЗА» - 0 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти»- 0 (нуль) голосів, «Утримався» -1873426 голосів. Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  не прийнято.

 

Проект рішення 2(запропоновано акціонером Кривенко М.І.):  Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова комісії-  Посмітний Анатолій Григорович, члени комісії -    Кравцова Людмила Леонідівна і Григорчук Сергій Володимирович.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

  Підписи тимчасової лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Григорчук С.В.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.

                             Додаток 2

до протоколу № 25  чергових (річних) загальних зборів акціонерів  від 23.04.2019р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №2

 

дата  проведення голосування:

 

23 квітня 2019 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Григорчук Сергій Володимирович.

 

Питання порядку денного  2. Звіт директора про результати діяльності Товариства в 2018 р. та основні напрямки діяльності в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

Голосування проведено бюлетенями №2.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2018 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2019 році затвердити.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Григорчук С.В.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.


                                   Додаток 3

до протоколу № 25  чергових (річних)загальних зборів акціонерів  від 23.03.2019р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №3

 

дата  проведення голосування:

 

23 квітня 2019 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Григорчук Сергій Володимирович.

 

Питання порядку 3. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2018 рік.

 

Голосування проведено бюлетенями №3.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Григорчук С.В.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.


                             Додаток 4

до протоколу № 25  чергових (річних)загальних зборів акціонерів  від 23.04.2019р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №4

 

дата  проведення голосування:

 

23 квітня 2019 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Григорчук Сергій Володимирович.

 

Питання порядку денного  4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р., затвердження її звіту  та  висновку.

 

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2018 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

Голосування проведено бюлетенями №4.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Григорчук С.В.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.


                             Додаток 5

до протоколу № 25  чергових (річних)загальних зборів акціонерів  від 23.04.2019р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №5

 

дата  проведення голосування:

 

23 квітня 2019 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Григорчук Сергій Володимирович.

 

Питання порядку денного  5. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 р.

 

Голосування проведено бюлетенями №5.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою: Затвердити річну  звітність Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Григорчук С.В.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.


                             Додаток 6

до протоколу № 25  чергових (річних)загальних зборів акціонерів  від 23.04.2019р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №6

 

дата  проведення голосування:

 

23 квітня 2019 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Григорчук Сергій Володимирович.

 

Питання порядку 6. Про розподіл прибутків за 2018 рік та дивіденди Товариства.

 

Голосування проведено бюлетенями №6.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

 Збільшити суму нерозподіленого прибутку Товариства на суму прибутку, отриманого в 2018 р. Дивіденди в 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Григорчук С.В.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.


                             Додаток 7

до протоколу № 25  чергових (річних)загальних зборів акціонерів  від 23.04.2019р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №7

 

дата  проведення голосування:

 

23 квітня 2019 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Григорчук Сергій Володимирович.

 

Питання порядку денного 7. Про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання повноважень Наглядовій раді.

Голосування проведено бюлетенями №7.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає.

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

 Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) інформацію про визначення КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»  основним видом діяльності та надати Наглядовій раді повноваження щодо подальшого внесення змін (включення та/або виключення) в інформацію, що міститься в ЄДР, про види діяльності Товариства.          

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

           

 

  Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Григорчук С.В.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.


                             Додаток 8

до протоколу № 25  чергових (річних)загальних зборів акціонерів  від 23.04.2019р.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16350” (КОД 03115212)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  №8

 

дата  проведення голосування:

 

23 квітня 2019 року

місце проведення загальних зборів:

 

63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А

 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1888416 штук

Загальна  кількість   голосів   акціонерів - власників голосуючих акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах:    1873426 (99,2 %  від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму).

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:  Голова - Посмітний Анатолій Григорович;  члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Григорчук Сергій Володимирович.

 

Питання порядку денного 8. Про надання повноважень щодо  підписання протоколу Загальних зборів.

 

Голосування проведено бюлетенями №8.

Видано 3 бюлетеня, отримано 3 бюлетеня, визнано недійсними – немає

На голосування поставлений проект рішення, запропонований наглядовою радою:

 Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів голові Загальних зборів Кривенко Миколі Івановичу і секретарю Загальних зборів Басарабчук Наталії Іванівні,  підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Підсумки голосування: «ЗА» - 1873426  голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» -0(нуль). Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні, кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними,  - 0(нуль). 

Рішення  прийнято.

 

 

 Підписи лічильної комісії:

 

Голова:       __________________ Посмітний А.Г.

 

Члени :       __________________  Кравцова Л.Л.

 

                   __________________   Григорчук С.В.

 

«Засвідчую»

Директор                                              Басарабчук Н.І.    

                       М.п.


Дата розміщення 09.05.2019 року протоколу про підсумки голосування загальних зборів акціонерів від 23.04.2019р.        в формате doc    підпис